Menu

Corona-træning i B1903

image
11. februar 2021 kl. 08:21
Ansvarsfuld træning i 5-mandsgrupper

B1903 træner i øjeblikket ud fra de nuværende restriktioner med maksimum fem personer i samme gruppe.

Den 19. januar åbnede Gentofte kommune igen op for udendørsidrætten. Dog indenfor rammerne af de nationale retningslinjer med et forsamlingsloft på fem personer. Med kun fem personer i samme gruppe, giver det en række udfordringer. Dels betød det, at man kan have langt færre spillere til træning samlet set, men det betød også, at såfremt man skal have en træner, som ikke spillede med, i hver gruppe med fire spillere, at så skulle der skaffes rigtig mange trænere. I B1903 var vores præmis, at hvis vi skulle tilbyde træning for en årgang, så var det alle i årgangen, der skulle have muligheden og ikke kun nogle få udvalgte spillere på årgangen, fordi der ikke var trænere nok til alle. Derfor kom vi på ideen med klubstyret grupper på fem spillere, der træner på baner sat op af klubben. Efter programmer lavet af klubben. Disse programmer hænges op på banerne, så grupperne kan se dem. At voksne trænere på denne måde ikke skal udgøre 20% af grupperne, giver således også mulighed for at få flere spillere til træning ved at alle kan spille med i gruppen. I stedet for er der så en af spillerne, som er spillende træner i fem-mandsgruppen, og som står for at gruppens bolde kommer med gruppen. 

 

Vi gør det således:

Klubben har malet banerne op i 10 mindre baner, hvor der kan være fem personer på hver bane. Der er to meters afstand mellem banerne.

Klubbens tre ansatte sætter øvelserne op på de 10 baner, inden spillerne kommer. På banerne hænger klubben øvelser op, som viser og forklarer, hvad man skal på den respektive øvelse. Alle øvelser er designet således, at der ikke er nogen form for berøring med toppe og der bruges heller ikke veste i nogle af øvelserne.

Spillerne er delt op i fem-mandsgrupper på forhånd, og det er efter anbefalingen om, at det er de samme spillere i gruppen hver gang. I hver gruppe er der en ansvarlig, som bl.a. sørger for at få gruppens bolde med. Når grupperne ankommer (omklædt hjemmefra), så går de direkte hen til den bane, som deres gruppe skal møde ind på. Hver gruppe har deres egne sæt bolde, som hører til gruppen, når de kommer. Disse bolde tages med rundt på hver station og det er således de samme bolde de er i berøring med gennem hele træningen. 

Klubbens Corona-ansvarlige, som er en ansat i klubben, står helt uden for banen. Den Corona-ansvarlige holder øje med om retningslinjerne bliver fulgt, at der ikke kommer forældre ind på anlægget med mere. Hvert 15. minut fløjter den Corona-ansvarlige, og så skifter spillerne øvelser. De skifter øvelserne gruppevis på samme tid med hensyn til afstandskravet og ikke at skulle krydse igennem de forskellige baner. På den måde sikrer fløjtet fra den Corona-ansvarlige, at retningslinjerne bliver fulgt og at grupperne på fem ikke bliver blandet. Se rotations-systemet af grupperne på denne oversigt HER

Når grupperne har været igennem fem øvelser, så forlader de anlægget og klæder om derhjemme. Der er indsat 10 minutters pause mellem hver træning, således at de spillere som netop har trænet kan nå at komme ud af anlægget, inden de næste ankommer. Spillerne er orienteret om vigtigheden i ikke at ankomme for tidligt og kommer derfor ikke ind på anlægget før et par minutter før deres træning starter.

 

Vi er særligt opmærksomme på:

Forsamlingsloftet. Med tydelige markeringer på banerne afgrænses områderne, og der er også en Corona-ansvarlig fra klubben til stede, som har opsyn med dette. 

At vores grupper som udgangspunkt består af de samme spillere i hele forløbet, mens de kun må træne fem. Dette er en anbefaling fra DBU og Gentofte kommune, som vi følger. 

At det er klubben, der stiller banerne op (og tager dem ned). Hvis en kegle fx vælter, så er det den Corona-ansvarlige fra klubben, som rejser keglen op igen. Spillerne må ikke røre keglerne.

At være konstant orienteret og i dialog med særligt DBU og Gentofte kommune omkring forholdsregler gældende specifikt for fodbold og vores kommune. Omkring ideen med med denne måde at træne på, inkl. alder på dem der træner og er boldansvarlige, samt den corona-ansvarliges rolle er vendt med både DBU og politiet. 

 

Vi mener og håber:

At vi ved at sætte træningen i system fra klubbens side i højere grad kan styre, hvad der foregår, og at det foregår ud fra retningslinjerne. B1903's anlæg er et kommunalt anlæg og ved, at vi tager styringen på denne måde, så håber – og mener – vi, at det nedbringer tendenserne til ad hoc og måske mindre koordineret adfærd på det åbne kommunale anlæg, som ellers ville ske uden for officielt B1903-regi. 

At vi får nogle glade børn.

At vi snart igen kan få muligheden for at få alle vores medlemmer i gang igen. Med en restriktion på kun fem personer, så har vi været nødt til at træffe nogle valg, hvilket betyder, at det ikke er alle, som træner i øjeblikket. Vi har også været nødt til at træffe et ansvarsbevidst valg om, hvornår man kan træne i grupper uden en voksen træner. Det har betydet, at vi ikke tilbyder træning til de mindste årgange, da vi vurderer, at de er for små. Vores erfaring er, at de er i stand til det fra U11, hvilket træningen indtil nu har underbygget.

Præmissen for vores set up er, at vi vil give så meget træning som muligt til så mange som muligt indenfor rammerne af restriktionerne. Samt at vi sikrer bredden ved at alle i en årgang kan træne og ikke kun nogle få.

At vi har en meget ansvarsfuld tilgang til at gøre det på en ordentlig måde. Har man spørgsmål eller kommentarer til B1903's træning, så er man velkommen til at ringe til os. Til øvrig info, så kan man her se, hvordan vi gennemførte træningen i foråret, da der blev åbnet op for 10 personer i gruppen. Klik HER