Menu

ATK+

ATK+ er et DBU ekstra træningstilbud for spillere med særlige forudsætninger. Målet er at optimere den fremtidige spillerudvikling for U10-U12, så spillere med størst potentiale får yderligere kvalificeret træning uden tidligt klubskifte.

B1903 er tilknyttet F.C. Københavns ATK+ center på Frederiksberg.

 

Sportslig ledelse af ATK+

F.C. København er ansvarlig for den daglige drift på ATK+, herunder sikring af det faglige niveau hos de deltagende trænere, og ansvarlig for planlægning og gennemførelse af den ugentlige træning. Det er suverænt F.C. Københavns beslutning, hvilke spillere som deltager på ATK+.

 

Træningsmiljøet på ATK+

Der arbejdes med spillerens basisteknik, spilforståelse/taktik, fysisk/koordination, mental, udviklingsstrategi og life-skills. Alle områder er centrale i forhold til udvikling af spillerne.

Udviklingsfilosofien for U10-U12 er aldersrelateret, men tager udgangspunkt i de relevante faktorer for talentudvikling.

 

Kendetegn ved træningsmiljøet på ATK+:

  •      Forventninger, glæde og tryghed, da disse værdier er essentielle for spillere i aldersgruppen U10-U12
  •      At udvikle 6 kategorier som koordination, basisteknik, basistaktik, mental, udviklingsstrategi og lifeskills
  •      At benytte læringscyklus til at gennemgå de fundamentale tekniske og taktiske områder ud fra en aldersrelateret metodik
  •      At stille udfordringer til den enkelte spiller, så alle spillere bliver mødt med passende krav
  •      At se den enkelte spiller som et unikt individ og møde spilleren med en anerkendende tilgang
  •      Et miljø med glæde og trivsel
  •      At spillerne tør lave fejl for derigennem at dygtiggøre sig
  •      At spillerne opsøger feedback fra trænere og de andre spillere
  •      At den enkelte spillers udvikling er i fokus
  •      At sammenligninger, konkurrence og straf ikke er ønskværdige metoder

 


Udvælgelse af spillere til ATK+
 

ATK+-projektet forudsætter identifikation af spillere med særlige forudsætninger, hvilket skal ske i et samarbejde mellem F.C. København og den enkelte partnerklub. F.C. København udvælger relevante spillere, hvorefter vi kontakter forældrene til spillerne.

 

Garanteret træningsperiode og statussamtaler

Spillerne på ATK+ er garanteret minimum 12 måneders træning på centeret.

ATK+ afholder statussamtaler med de enkelte spillere hver sjette måned for at give en tilbagemelding på spillerens udvikling, herunder styrker og forbedringsmuligheder. Der vil samtidig blive udarbejdet en skriftlig spillerprofil, som bliver udleveret i forbindelse med spillersamtalen. Der bliver også sendt en skriftlig spillerprofil til os, så vi er bekendt med F.C. Københavns spilleranalyse af den enkelte spiller.

 

Fastholdelse af spillere i lokale klubber

ATK+ skal udelukkende ses som et træningstilbud til spillere med særlige forudsætninger, så sådanne spillere får yderligere kvalificeret træning uden et tidligt klubskifte. Det er en grundlæggende forudsætning for ATK+, at de deltagende spillere bliver i deres lokale klubber under træningsforløbet på ATK+.

Luk