Menu

Ungdomsfodbold

 

Ungdomsfodbold i B1903
I B1903 arbejder vi ud fra nedenstående værdier og holdninger jævnfør arbejdet med vores ungdomshold. Denne struktur skal udgøre referencerammen for klubbens tilgang til ungdomsfodbold, som skal være velkendt og efterleves af medlemmer, forældre, trænere og ledere i klubben.

I B1903 har vi både pige og drenge-fodbold. På drengesiden har vi pigefodbold i alle årgangen, mens vi på pigesiden kun har hold på U14 og U18. Vi håber, at med tiden får pigehold på flere årgange. Man kan se holdene på hjemmesiden under fanebladet "holdinfo".

Vision for ungdomsfodbold

Vi ønsker at skabe et godt fodboldmiljø, hvor der fokuseres på udvikling af alle fodboldfærdighederne, da det er fundamentet for på kort sigt at skabe glade og motiverede spillere og for på lang sigt at skabe dygtige fodboldspillere.

For at skabe et godt fodboldmiljø, skal klubben altid have klare målsætninger og holdninger for/til ungdomsfodbold, som er velkendte og efterleves af både trænere, ledere, forældre og børn. 


Målsætning
Det skal være sjovt at gå til fodbold:
 • Vi vil fremelske og bevare glæden ved fodboldspillet.
 • Vi vil skabe succeser for alle spillerne.
Det skal være lærerigt at gå til fodbold:
 • Vi vil udvikle og motivere spillerne løbende gennem kvalificeret træning, stævner og kampe
 • Vi vil træne og udfordre alle spillere uanset kompetencer og kvalifikationer. 
 • Vi vil have engagerede og veluddannede trænere.

Der skal være gode sociale rammer:
 • Vi vil have et godt kammeratskab med respekt for alle uanset baggrund, kompetencer og kvalifikationer.
 • Vi vil styrke den sociale ånd via både klubfølelse og holdfølelse.

Træneradfærd
Trænere i B1903 forventes at overholde følgende overordnede retningslinjer for adfærd:
 • Efterleve klubbens overordnede vision og målsætning for ungdomsfodbold
 • Gå foran som et godt eksempel for spillere og forældre
 • Føre en god dialog med forældrene
 • Lytte til de unge spillere
 • Være ambassadør/klubbens ansigt udadtil
 • Gode samarbejdsrelationer til andre trænere
 • Være iklædt klubbens udleverede træningstøj til træning og kamp
 • Møde op i god tid så træningen kan starte til tiden og i øvrigt være velforberedt
 • Deltage i træneruddannelse
 • Følge klubbens retningslinjer for træning af ungdomsspillere
 • Sikre at spillerne også tilbydes at spille kampe/stævner
 • Give tilladelse til indhentning af børneattest
B1903 vil gerne have veluddannede trænere. Der er flere muligheder og det typiske uddannelsesforløb er:
 • Trænerforum: Udveksling af idéer med andre trænere i klubben.
 • Der afholdes løbende interne kurser tilrettelagt af de sportslige ledere.
 • Diverse DBU-trænerkurser aftalt mellem den enkelte træner og den sportslige leder for den årgang.. 
Ungdomsadfærd
Fodbold er et holdspil, og derfor er det vigtigt, at spillerne på et tidligt tidspunkt lærer at omgås holdkammeraterne på en god måde. 
 • Mød veludhvilet til træning og kampe
 • Sig altid ”goddag” og ”farvel” til din træner
 • Vær opmærksom, lytte, fokusere og koncentreret 
 • Vær motiveret for at lære og udvikle sig
 • God opførsel – hils på modstanderne før kampe, sig altid tak for kampen bagefter etc.
 • Godt kammeratskab - respektere med- og modspillere samt trænere og dommere. Mobning hører heller ikke hjemme til fodbold.
Træningskultur
 • Møde til tiden
 • Glæde ved fodbold
 • Koncentration
 • Teknisk udvikling
 • Opfordring til fælles omklædning/badning
 • ”Holdspiller”
 • God omgangstone
 • Jeg vil udvikle mig
 • Erkender sund konkurrence
 • Selvtræning
Retningslinier for træning

For at sikre en homogen tilgang til træningen på tværs af hold og årgange trænes efter følgende retningslinjer:
 • Træningen tager udgangspunkt i DBUs ’Aldersrelateret Træning 1 og 2.
 • Træningen foregår primært med bold.
 • Mange boldberøringer styrker indlæringen og giver den bedste mulighed for teknisk udvikling.
 • Spilleren er i centrum, da hvert enkelt spiller udvikler sig forskelligt.
 • Alle spillere skal have træning og udfordringer, der stimulerer og udvikler spilleren teknisk.
 • Øvelser forklares bedst efter vis-forklar-vis princippet.
 • Udvikle spilintelligens ved at stille åbne spørgsmål og lade spillerne finde svarene på banen. 
 • Indlæringen foregår primært til træning- i kampe bruges det indlærte.

Spillerudviklingsmodel
Klubbens trænere følger den vedtagne politik og den sportslige leders udstukne retningslinier for spillerudvikling indenforfølgende områder:
 • Teknik
 • Taktik
 • Fysik
 • Mental
Spilformat
B1903 følger KBU´s retningslinjer. 
Luk