Menu

B1903 Støttefond

Om B1903’s Støttefond

B1903’s Støttefond kan søges af medlemmere i B1903 til træningslejre og turneringer i indlandet og udlandet. Derudover kan fonden også søges af B1903 til projekter og arrangementer i klubben.

 

Søg fonden

Næste ansøgningsfrist er mandag 15. august 2024. Gå til ansøgningsskema ved linket HER

Ansøgningen skal sendes til formand for støttefonden, Benny Olsen, og evt. spørgsmål vedr. fonden: bennypolsen@outlook.dk

Vedrører ansøgningen en tur/stævne for U5-U11, så skal Thomas Brando (thomas.brando@b1903.dk) på cc og vedrører ansøgningen en tur/stævne for U12-senior, så skal Keld Kristensen (keld@kk-consult.dk) på cc.

I ansøgningsskemaet skal alle deltagernavnene, som der søges støtte til anføres. Udgifterne skal udspecificeres i fx transport, kost/logi, deltagergebyr, samt udspecificering af hvad udgiften er til spillere og hvad udgiften er til trænere, da eventuel bevillingsbeløb vil tage højde for dækning af trænere.

Som udgangspunkt så omkring 14 dage efter deadline vil man få besked om ens bevilling. 

Der er bevillinger tre om året. Januar, april og august.

 

Formålsparagraf:

§ 4 i Fundatsen

Fondens formål er at støtte de sportslige aktiviteter for medlemmer af Boldklubben 1903, f. eks. ved at yde tilskud til afholdelse af og medlemmernes deltagelse i sportslige arrangementer, herunder turneringer. Tilskud kan ydes på grundlag af til fondens bestyrelse fremsendte omkostningsbudgetter med angivelse af det eller de arrangementer.

 

Bestyrelsen i B1903's støttefond:

Benny Olsen, medlem af B1903. Formand for støttefonden

Michael Rasmussen, advokat

Frederik Falch, Kasserer i B1903

Ulrik Marschall, Formand i B1903

Birger Topp, medlem af B 1903

Michael Pedersen, medlem af B 1903

Gert Jensen, medlem af B 1903

Michael Giolbas, Ekstern

 

 

 

 

 

Luk