Menu

Børnefodbold

 

 

Børnefodbold i B1903

Fodbold er sport, og fodbold er leg. For mange børn starter interessen for fodbold som en leg, der ikke kræver mere end en bold og en kammerat at spille med. 

I B1903 forsøger vi at bygge videre på legen samtidig med, at vi udvikler børn til boldspillere og unge til holdspillere. 

I B1903 har vi fodbold for både piger og drenge. På U5 (årgang 2019, red.) spiller de mix, mens at vi på årgang 2017 og 2018 har lavet et samlet pigehold. På drengesiden er der hold på alle årgange i børneafdelingen. Vi håber, at vi over tid også får flere årgange med pigefodbold. Man kan se holdene på hjemmesiden under fanebladet "holdinfo".

Børneattest
En børneattest for en person skal være med til at sikre, at voksne der er beskæftigede - som frivillige eller ansatte - ikke har været straffet for overgreb på børn. Alle trænere, ledere, holdledere og frivillige voksne, der har med B1903s medlemmer under 15 år at gøre, skal udfylde den såkaldte 'børneattest' 

 

Hvor gammel skal man være for at kunne spille fodbold i B1903?

Når man er fyldt fire år kan man starte med at spille fodbold i B1903. U5-årgangen, som første årgang hedder, starter op lige efter sommerferien i august. Hold øje med hjemmesiden for information.

Der oprettes ikke en venteliste for at blive U5. Når årgangen er startet op i august, er de tre første uger 'prøvetid', hvor man deltager i træningen og finder ud af om det er noget for en. Derefter kan man melde sig ind via klubens hjemmeside.

 

Vision for børnefodbold

Vi ønsker at skabe et godt fodboldmiljø, hvor der fokuseres på udvikling af individuelle fodboldfærdigheder (teknik og koordination), da det er fundamentet for på kort sigt at skabe glade og motiverede børn og for på lang sigt at skabe dygtige fodboldspillere. 

For at skabe et godt fodboldmiljø skal klubben altid have klare målsætninger og holdninger for/til børnefodbold, som er velkendte og efterleves af både trænere, ledere, forældre og børn.

 

Målsætninger

Det skal være sjovt at gå til fodbold:

 • Vi vil fremelske og bevare glæden ved fodboldspillet.
 • Vi vil skabe succeser for alle spillerne.

  Det skal være lærerigt at gå til fodbold:
 • Vi vil udvikle og motivere spillerne løbende gennem kvalificeret træning, stævner og kampe. 
 • Vi vil træne og udfordre alle spillere uanset kompetencer og kvalifikationer. 
 • Vi vil have engagerede og veluddannede trænere.

 

Der skal være gode sociale rammer:

 • Vi vil have et godt kammeratskab med respekt for alle uanset baggrund, kompetencer og kvalifikationer.
 • Vi vil styrke den sociale ånd via både klubfølelse og holdfølelse.
 • Spillerne skal være trygge og får mulighed for at være i samme gruppe som deres kammerater til træning, kamp og stævner, men oplever også, at inddelingen kan være fleksibel afhængig af niveau. 

 

Struktur 

Klubben vil arbejde for, at drengene får en tilknytning til klubben/årgangen og ikke kun til et specifikt hold. Klubben vil sikre, at alle trænere indenfor en årgang, samarbejder og viser interesse i hele årgangen og spillernes individuelle udvikling, fremfor et holds resultater.

 

Holdinddeling

Vi skal niveaudele og selektere med omtanke og med henblik på at udvikle. Ikke for at vinde børnefodbold nu og her(DBU AT, s.5).

Både og!

Vi vil skabe et miljø, hvor der tænkes ’både og’ i stedet for ’enten eller’. Det betyder, at afhængig af træningsopbygningen og de valgte øvelser skal spillerne dels opleve at blive delt efter deres niveau og dels opleve at blive delt efter sociale relationer.

Ved teknisk individuel træning er det trænerens ansvar, at tilpasse øvelsen til den enkeltes niveau. I disse øvelser er det derfor ikke nødvendigt, at inddele grupper efter niveau.

Ved øvelser hvor der enten er en med- eller modspiller, kan det være en fordel at dele spillerne efter niveau ud fra princippet at ’lige børn leger bedst’. Dog skal man huske også at skele til DBU’s 25-50-25 regel.

 

 

Retningslinjer for træning i Børneafdelingen

For at sikre en homogen tilgang til træningen på tværs af hold og årgange trænes efter følgende retningslinjer:

Træningen tager udgangspunkt i DBUs ’Aldersrelateret træning’. 

 • Træningen foregår som udgangspunkt altid med bold.
 • Der er én bold til rådighed pr. spiller til brug for blandt andet jonglering og boldkontrol.
 • Mange boldberøringer styrker indlæringen og giver den bedste mulighed for teknisk udvikling.
 • Spilleren er i centrum, da hvert enkelt spiller udvikler sig forskelligt.
 • Alle spillere skal have træning og udfordringer, der stimulerer og udvikler barnet teknisk.
 • Øvelser forklares bedst efter vis-forklar-vis princippet.
 • Der spilles på små områder, da små fodboldben skal spille fodbold og ikke løbe fodbold.
 • Træningen foregår i mindre grupper (stationstræning).
 • Inddragelse af forældrene i træningen efter behov.
 • Udvikle spilintelligens ved at stille åbne spørgsmål og lade spillerne finde svarene på banen. 
 • Indlæring foregår primært til træning – i kampe bruger man det man har lært til træning.
 • Sikre en god stemning til træning, hvor der er plads til at prøve nye ting og detaljer, og hvor fejltagelser og vildskud er helt i orden.
 • Udvikle spillernes motorik

 

Træneruddannelse

B1903 vil gerne have veluddannede trænere. Der er flere muligheder og det typiske uddannelsesforløb er:

 • Udveksling af idéer med andre trænere i klubben.
 • Interne kurser med sportschefen
 • DBU trænerkursus C, moduler afholdes løbende gennem hele året.
 • B1 kurser, som afholdes i samarbejde med KB og F.C. København en gang årligt

 

 

 

 

Luk