Menu

For B1903-trænere

Godtgørelseskemaer til trænere.

Skema for kørselsgodtgørelse kan hentes HER

Skema for øvrig godtgørelse kan hentes HER

Når skemaerne er udfyldt skal de sendes på mail til administrationschef Mads Harder på mads.harder@b1903.dk

 

Klubpolitik og proces vedrørende godtgørelse:

 

Godtgørelse:

Blanket, der findes på klubbens hjemmeside, udfyldes og indleveres fysisk på klubbens kontor eller sendes pr. mail til mads.harder@b1903.dk

Godtgørelse udgør p.t. maksimalt 5.850 kr. pr. år og udbetales kvartalsvist bagud (ultimo september, december, marts og juni) med 1462,50 kr.

 

Kørselsgodtgørelse:

Blanket, der findes på klubbens hjemmeside, udfyldes og indleveres fysisk på klubbens kontor eller sendes pr. mail til mads.harder@b1903.dk

Kørselsgodtgørelse kan afregnes månedligt bagud, første gang ultimo september

 

Tidsfrist for udbetaling:

Der må påregnes op til 5 arbejdsdage fra aflevering af såvel godtgørelse og kørselsgodtgørelse, indtil pengene overføres til jeres bankkonti.

 

For en god ordens skyld nævnes, at det ikke er muligt at modtage forskud på godtgørelse.