Menu

Traditionsfest B1903

I foråret 2007 fremkom Allan Michaelsen med en idé om at lave en årlig Traditionsfest for tidligere spillere, trænere og ledere, som havde deltaget i eller været omkring B1903´s førstehold gennem årene.

Kongstanken med festen var, at deltagerne skulle have tid til at mindes ”gamle dage” og gerne med gode gamle historier eller andre former for indslag.

Der blev nedsat et udvalg på 3 tidligere divisionsspillere i B1903, Erik Larsen, Flemming Ahlberg og Bent Kristiansen til varetagelse af opgaven, og de gik i gang med at finde adresser m.m. på de ”gamle” spillere og ledere. Endvidere blev udvalget enige om, at afholdelse af festen skulle foregå sidste fredag i oktober hvert år, første gang fredag den 26. Oktober 2007.

Festen skulle ledes af en Toastmaster, der blev udpeget af udvalget, og som gerne måtte være en person udenfor klubben. Andre gæster, som kunne bidrage med gode historier eller interessante indslag, var også velkomne.

Traditionsfesten bliver holdt sidste fredag i oktober som udgangspunkt. 

 

Se mere om Traditionsfesten i 2019, klik HER

Se mere om Traditionsfesten i 2018, klik HER 

Se mere om Traditionsfesten i 2017, klik HER

Se mere om Traditionsfesten i 2016, klik HER

Se mere om Traditionsfesten i 2013, klik HER

Se mere om Traditionsfesten i 2011, klik HER

Se mere om Traditionsfesten i 2010, klik HER