Menu

B1903-træner FAQ

Jeg har fået en ny spiller, hvad gør jeg? 

Når I får nye spillere til jeres hold, så husk at få dem til at melde sig ind i klubben. Det gøres via hjemmesiden under fanebladet “medlemsskab” - “indmeldelse”. Send dette link til dem: https://www.b1903.dk/medlemskab/indmeldelse/ ), og så melder de sig ind på den årgang, som de hører til. I indmeldelsen kommer der et skema, hvor der er et kommentarfelt. Her er det vigtigt, at de anfører hvilket hold eller hvilken træner, indmeldelsen er aftalt med. Således vil de kunne blive meldt ind med det samme og registreret korrekt, samt lagt ind på kampklar med det samme. I skal dog selv efterfølgende placere dem i en spillergruppe, hvis I benytter denne feature. Når de melder sig ind, så går indmeldelsen først igennem DBU’s system for at undgå dobbeltprofiler og derefter lander den hos B1903 igen. Hvis der ikke er noget i vejen med indmeldelsen, så vil man optræde som medlem oftest indenfor en arbejdsdag. Herefter kan der gå 1-3 arbejdsdage (som regel) med at få indhentet spillercertifikatet alt efter hvor hurtig den tidligere klub arbejder. Derfor afvent med at rykke os på kontoret, hvis I ikke kan se jeres nye spiller i kampklar med det samme eller at certifikatet ikke er der med det samme. Ofte sker det hele indenfor en arbejdsdag, men der kan sagtens godt gå et par arbejdsdage med de forskellige ting, men der kan også nogen gange kun gå en dag. Når certifikatet er kommet til B1903, så forsvinder notifikations-spærringen på spilleren, og man kan udtage vedkommende til holdkort. 

 

Jeg har en spiller, der er spærret? 

Man kan have en spiller, der er spærret for at komme på holdkort (via web vises der et udråbstegn, på app’en vises der en advarselstrekant). Det skyldes en af to ting. 1. Enten har spilleren ikke betalt kontingent, og tre uger efter opkrævningen kommer der så automatisk spærring på (så hedder spærringen: Klubben har spærret spilleren fra at komme på holdkort) . Spilleren bliver rykket en gang om ugen med et link til betaling. Lige så snart man betaler, så vil systemet opdaterer over natten, og man kan så komme på holdkort dagen efter. 2. Det kan også skyldes, at B1903 ikke har spillerens spillercertifikat (så hedder spærringen: “Spilleren har ikke et gyldigt spillercertifikat eller supplerende spilletilladelse”). Det skyldes, hvis spilleren har glemt at anføre sin tidligere klub, da spilleren meldte sig ind, og så har vi ikke fået hentet det automatisk. Så skal spilleren eller træneren lige gøre os opmærksom på det, og så kan vi få hentet det efterfølgende. Det kan også skyldes, at vi ikke kan få certifikatet fra den gamle klub, fordi spilleren skylder penge hos dem, men i dette tilfælde bliver kontoret orienteret af den tidligere klub, så kontoret vil proaktivt bede spilleren/forældre om at få ordnet sine forhold.

Hvis muligt prøv at være opmærksom på det, før det bliver sidste øjeblik inden kamp for så kan der ikke gøres noget ved det og kontoret heller ikke. Man bliver spærret grundet mangel på betaling tre uger efter kørsel, som vi har 1. marts og 1. september, så derfor vil spærringer på det tidspunkt næste altid skyldes dette. Mens spærring af grundet certifikat oftest sker lige i starten af ens B1903-tid, inden at certifikatet kommer til klubben.

Under fanebladet “medlemskab” kan spillerne/forældrene finde diverse info og faq omkring kontingentsatser, kontingent-systemet og betalingsmåde. Dette bliver der også linket til i samtlige henvendelser fra klubben til dem. 


Jeg har en spiller fra udlandet eller med dansk statsborgerskab, der senest har spillet i udlandet? 

Bevæbn dig med tålmodighed. Dette kan tage 30-45 dage, særligt hvis alderen er mellem 10 og 18 år. Det skyldes nye regler fra 2020 fra Fifa. Når de melder sig ind i klubben (via hjemmesiden) og har angivet, at de kommer fra udlandet/udenlandsk klub, så kontakter kontoret dem/forældrene omkring de oplysninger, som DBU skal have. Herefter ansøger kontoret DBU og indenfor 30 dages sagsbehandling vender de tilbage, om den skal forbi Fifa. Herfra kontakter kontoret så spilleren/forældrene igen omkring rigtig mange dokumenter, Fifa skal have. Dette er meget manuelt og meget bureaukratisk. Som træner skal du ikke gøre noget, andet end ikke at rykke kontoret for meget. Når der er nyt i sagen, så får man det at vide. Og det tager tid, desværre. 

 

Jeg vil gerne flytte en kamp?

Hvis I ønsker at rykke en hjemmekamp, så skriver I en mail til Mads Harder med kampnummeret og så vendes der tilbage til jer med alternative ledige banetider, som I kan foreslå modstanderen, om de kan en af de dage. Derefter skriver I tilbage til Mads Harder med hvilken ny dato, I er blevet enige om, samt navnet på træneren fra modstanderen som I har aftalt det med. Samt om det er B1903 eller modstanderen, der ønsker flytningen. Herefter opretter Mads Harder en flytteanmodning i DBU’s system, kluboffice.

Ønsker I at rykke en udekamp, så kontakter I istedet modstanderen direkte og høre, om hvornår de evt. i stedet vil kunne spille kampen og har ledige banetider. Så enten rykker de kampen, eller I kan skrive til mads.harder@b1903.dk med kampnummeret, og hvilken ny dag og tid, I har aftalt, samt navnet på modstanderens træner, samt om det er B1903 eller modstanderen, der ønsker flytningen. Og så bliver der oprettet flytteanmodningen. Deadline for flytning af dommerpåsatte kamp er fem dage inden. Deadline for ikke-dommerpåsatte kampe er 1 dag inden. 

Flytte spillested. Har du en kamp, som du og modstanderen ønsker at flytte fra udebane til hjemmebane, så skrive til mads.harder@b1903.dk med kampnummeret, og så får I mulig hjemmebanetid, som I kan foreslå modstanderen. Har du en kamp, som I ønsker at flytte fra B1903 til udebanekamp, så tager man den direkte med modstanderen og giver herefter Mads Harder besked, at det er aftalt.

Man kan ikke flytte børnestævner. Dette gælder for U6-U10, som spiller DBU’s børnestævner. Hvis man ikke kan spille et stævne, så kan de ikke flyttes, og så må man aflyse. Det sker ved at skrive til DBU med børnelederen og administrationschefen på cc. Inden hver sæsonopstart kommer der info, om hvem man skal skrive til, da det kan variere, om det er DBU København eller DBU Sjælland, man skal skrive til.

Hvis man ikke kan spille et stævne, hvor B1903 står som arrangør, så skal det hurtigst muligt meddeles kontoret i B1903, så vi kan finde på en nødplan til afviklingen. 

 

Jeg bliver nødt til at aflyse en kamp?

Hvis man tæt på en kamp eller stævne finder ud af, at man ikke kan stille hold, så skal man aflyse. Det sker ved at skrive til turnering@dbukoebenhavn.dk og skrive kampnummeret og at man må aflyse. Må U6-U10 melde fra til et DBU-stævne, så skriver man også til den mail og så skriver man hvilket stævnet og pulje man må melde fra til (fx U9 række 2, p. 3, søndag den 14. juli i Fremad Amager). Skriv gerne både Thomas Brando og Mads Harder på i cc ved børnestævner og U11, og ved U12 og ældre skriv Mads Harder og Keld Kristensen på cc. Det er ligeledes vigtigt, at I orienterer modstanderen, at I må aflyse kampen og ved et børnestævne for U6-U10, at I orienterer arrangørholdets træner(e). 

Hvis modstanderen ønsker at aflyse, så er det modstanderens ansvar at aflyse hos DBU.

Den part der aflyser bliver taberdømt 3-0 fra U13 og ældre (man begynder at spille med resultater på U13)

 

Der står "konflikt med kampinfo" ud for en af vores kampe?

Det betyder, at der er skete en ændring i kampen, fx tid, dag eller sted. På app'en er det markeret med gul advarselstrekant, mens på web er det en stor firkant med ordlyden "konflikt med kampinfo". Kampklar er integreret med DBU, så når der sker disse ændringer, kommer der disse notifikationer. Herefter skal I klikke på kampen og så kan I klikke på, at at kampen skal opdateres. Så vil den nye kampinfo lægge sig automatisk ind i kalenderen istedet for den gamle info.

 

Jeg vil gerne spille en træningskamp?

Hvis det er på hjemmebane, så skriver du til b1903@b1903.dk og skriver, hvilken/hvilke dage/weekender, du kunne tænke dig en kamptid, og så bliver der hurtigst muligt vendt tilbage med mulige tider på den dage/dage, som du så kan gå videre til potentielle modstandere. Hvis det er på udebane, så er det noget, du aftaler direkte med modstanderen.

Hvordan er det lige med holdkort og resultatindberettelse?

Man skal lave holdkort elektronisk. Tidligere var det fra U11, men efter corona, så er det nu blevet alle. Dette skal gøres INDEN kampen. Er dette ikke gjort, så bliver man automatisk taberdømt 3-0 (såfremt man spiller om point), samt klubben får en bøde. Står man anført som hjemmehold, så er man ansvarlig for elektronisk at indberette, hvad kampen blev. Dette skal ske inden kl. 24.00 på kampdagen. Glemmer man dette, kommer der bøder til klubben og efter rykkere taberdømmes man. Dette er ikke regler, B1903 har fundet på. Det er DBU-regler, og de er ufravigelige.

 

Hvor sætter jeg holdkort?

I kampklar (via web) gør du det ved at klikke dig ind på kampen. Der er et faneblad, der hedder holdkort. Hvis du fx. har udtaget spillere til kampen i kampklar, så i det du klikker på fanebladet holdkort, så bliver de udtagede spillere overført til holdkortet. Via app’en, så skal du ind på “værktøjskassen” - “holdkort”. 

 

Der er en spiller, jeg ikke kan finde og udtage til holdkortet?

Når I sætter holdkort, så er det integreret med B1903’s medlemsdatabase. Det vil sige, at man kun kan udtage medlemmer. Er der en, man ikke kan finde, så betyder det, at vedkommende ikke er medlem. Men det kan også skyldes, at du staver navnet forkert eller søger på et mellemnavn. Så før du kontakter kontoret, så giv det lige et par forsøg, hvor du fx kun søger på fornavn eller fx kun de to første bogstaver i navnet, hvis du er tvivl om hvordan det staves, og så kan du så se igennem den liste af navne, der dukker op.

Husk også gerne at gøre dette i god tid, så du ikke bliver overrasket over, at spilleren ikke kan udtages eller at du febrilsk leder efter vedkommendes navn, fordi du kun kender spilleren under kælenavnet “Slagteren fra helvedet”. Og kan du ikke finde vedkommende, så er der ikke noget at gøre ved det og kontoret kan heller ikke kunne gøre noget ved det i situationen.

 

En af mine spillere har glemt sit login, hvad gør jeg?

Hvis en af dine spillere/forældre har glemt sit login til sin profil, så går du ind på kampklar (via web, ikke app) under spillerens navn. I højre side under portrættet finde rdu en række features, bl.a. “send login-info”, klik der og det bliver fremsendt til deres mail.

 

En forældre vil gerne oprettes som “kontaktperson”, hvordan gør jeg?

Du går ind i kampklar (via web, ikke app) under fanebladet “spillere”. Du finder den relevante spiller og klikker på navnet. Når du er inde på spilleren, scroller du lidt ned (4. afsnit), og så står der “Send opret som kontaktperson-email”. Her putter du så e-mailen på forældren og fremsender. Denne feature er særlig relevant, hvor forældrene måske ikke er sammen længere eller man bare ønsker at begge skal kunne tilgå profilen. Eller hvis spilleren er kommet op i en alder (teenage-årene), hvor spilleren selv skal melde sig til træning og kamp, men det er meget godt, at en forældre også er inde over profilen og den udsendte info, så info om kontingent etc. ikke bliver overset hos spilleren. Det kan også give mening, hvis man er forældre-træner og gerne vil have samlet sin egen profil og sit barns på det samme login. 

 

Hvordan tilknytter jeg en spiller til vores kampklar?

Når et medlem melder sig ind, så – hvis de angivet hvilket hold de skal være på – bliver de automatisk sat ind på et kampklar-hold. I kan dog også selv tilføje spillere til jeres kampklar-hold, hvis en spiller mangler, eller fx skal skifte hold. Det gør I på fanebladet ”spillere”, hvor I har listen af alle jeres spillere og nede i bunden er der et felt, der hedder ”tilføj spillere”. Her kan I søge på alle B1903-medlemmer og tilføje den I leder efter. Kan I ikke finde en person, så er personen ikke medlem af klubben eller I har stavet navnet forkert i søgningen, ligesom det er tilfældet, hvis I ikke kan finde vedkommende på holdkortet. Ønsker I at fjerne en spiller fra jeres kampklar, så går I også det inde på fanebladet ”spillere” og klikker på det røde minus ud for den spiller, det drejer sig om.

I bruger samme fremgangsmetode, hvis det er trænere, I ønsker at tilføje eller slette. Her er det så bare under fanebladet ”Trænerteam”. Kan I ikke finde en træner, så er vedkommende ikke træner i B1903, og I bedes få vedkommende til at kontakte kontoret for oprettelse. 

 

Hvad er spillergrupper og hvordan laver jeg det?

Spillergrupper er noget, der er anvendeligt, når man som hel årgang deler kampklar, men har flere kamphold. Så kan man lave spillergrupper, og når man så opretter træning og kamp, så kan man i den aktivitet sætte det til, at fx kun grøn spillergruppe kan se kampen og melde sig til. På den måde kan man lave kampe og træninger, som alle kan se og melde sig til, men også have valgmuligheden at fx kun en gruppe kan gøre det, hvis man ønsker det. Man finder det under fanebladet ”spillere” – ”spillergrupper”. Her er der fanebladet både til at oprette grupper og et til at tilføje spillerne til den gruppe, de skal være i . 

 

Hvordan kan jeg få reminders og indstille min kommunikation som træner, når der sker noget i kampklar og med vores kampe?

Inde på din profil under ”Beskedcenter” – ”indstillinger” (via web, ikke app), så er der en række forskellige muligheder, hvor man som træner kan sætte det op på den måde, der passer ind bedst i forhold til reminders og notifikationer.

 

Hvordan redigerer jeg mine kontaktoplysninger til klubben, oploader portrætbillede eller indstiller, om mit billede og kontaktoplysninger kommer på hjemmesiden?

Dette gør du inde på på din profil under fanebladet “mine oplysninger” og videre til “stamoplysninger” og “profilbillede”

 

Jeg synes ikke, jeg kan se, hvordan man gør i app’en?

Dette skyldes højst sandsynligt, fordi du ikke kan. App’en er ikke lige så udviklet som, hvis man går ind på sin profil og kampklar via web. Derfor står der også nogle steder i Faq’en “via web, ikke app”. Så det er ikke alt, man kan gøre via app’en som man hvis man går ind via web/PC.

Jeg vil gerne booke multirummet under caféen

Hvis du en dag vil holde arrangement eller møde i lokalet under caféen i forbindelse med dit hold, så booker du det hos Karina. Enten ved at gå op i caféen eller via sms. Kontaktinfo finder du HER

 

Hvordan er det lige med trænertøj, bolde, kegler etc.?

Når man starter op som træner, så får man nyt tøj. Løbende mens man er træner, så bliver tøjet slidt, og man skal bruge noget nyt. Hver sommer og vinter, så bliver der suppleret op med bolde og materiale i holdenes bure. Undervejs i sæsonen kan noget gå i stykker eller man mister noget af det og har brug for nyt. Ved ovenstående så skriver man enten en e-mail eller sender en sms til denne kontakt, klik HER

Ved trænertøj, så skriver man navn, hold og hvad man mangler og størrelse. Ved bold eller materialemangel, så skriver man navn og hold og hvad man mangler. Hvis det er muligt at udlevere, så bliver det sat i ens holds bur. Hvis det ikke er muligt at udlevere, så vil det blive kommunikeret i stedet. Fx ved leveringsvanskeligheder fra vores samarbejdspartnere eller at tøj og materialebudgettet er overskredet, og det ikke bliver muligt med nyt før næste sommer eller vinterudlevering. 

 

Luk