Menu

Kontingentsatser

Gældende kontingenter:

Indmeldelsesgebyr: 250 kr. (Bold & Bevægelse og U5 er fritaget for indmeldelsesgebyr)

Bold & Bevægelse (U3+U4): 450 kr. pr. halvår

Alle medlemmer på U5-U19, Senior U25 og senior 25+: 975 kr.  pr. halvår

Passivt medlemskab: kr. 500 pr. år

 

Opkrævningerne gælder for hhv. efterårssæson og forårssæson. Der opkræves 1. september og 1. marts. For passivt medlemskab er det kun hver den 1. marts. 

Indmeldelsesgebyr er et fast gebyr, som kun skal betales en gang, og det sker ved indmeldelse. 

Kontingentsatserne bliver vedtaget hvert år i februar i på klubbens generalforsamling.

Betaler man ikke sit kontingent, så har klubben ret til at spærre medlemmet for at blive udtaget til kampe, spærre spillercertifikatet, samt også melde medlemmet ud. Kan man ikke huske, om man har betalt og modtaget en kvittering, så kan man kontakte B1903's kontor for en afklaring på, hvad ens status er. 

Medlemmer over 18 år der har været medlem i mindst 3 måneder og ikke er i restance har adgang til klubbens generalforsamling.

Det er medlemmets eget ansvar at melde sig ud af B1903. Der sker via hjemmesiden under indmeldelser. Link HER

Melder man sig ind midt i en halvsæson, vil der være procentsvise rabatter i ens første betaling, alt efter hvornår man starter op. Dvs. jo senere man melder sig ind på en halvsæson, jo større er rabatten, fordi der ikke er så lang tid tilbage af sæsonen. Rabatten kan man se ude i venstre side ved opkrævningen, når man melder sig ind.

Melder man sig ud midtvejs i halvsæsonen, så får man ikke noget beløb refunderet for kontingentperiode, man er i gang med, som man har forudbetalt. Men næste opkrævningsperiode bliver man således ikke opkrævet for, da man ikke længere er medlem.

Kan man ikke finde svar på sit spørgsmål om kontingenter i FAQ'en kan man skrive til b1903@b1903.dk

 

Luk