Menu

Topcenter (DBU)

DBU har taget initiativ til etablering af topcentre på forskellige steder i Danmark for at optimere talentudviklingen for aldersgruppen U10-U12. Topcenter-projektet er et 3-årigt DBU-projekt, hvor udvalgte fodboldklubber (Topcenter) i samarbejde med lokale fodboldklubber (Partnerklubber) tilbyder et ekstra træningstilbud for spillere med særlige forudsætninger. Målet er at optimere den fremtidige spillerudvikling for U10-U12, så spillere med størst potentiale får yderligere kvalificeret træning uden tidligt klubskifte.

F.C. København er gået sammen med B.93 og Hvidovre IF for etablering af et DBU-topcenter på Frederiksberg. Her er B1903 deltager som partnerklubber. 

 

Sportslig ledelse af topcenteret

F.C. København er ansvarlig for den daglige drift på topcentret, herunder sikring af det faglige niveau hos de deltagende trænere, og ansvarlig for planlægning og gennemførelse af den ugentlige træning. 

 

Topcenterets træningsmiljø

Topcentret er i første omgang for årgang 2006, 2007 og 2008, og topcentrets fodboldfilosofi arbejder med spillerens basisteknik, spilforståelse/taktik, fysisk/koordination, mental, udviklingsstrategi og lifeskills. Alle områder er centrale i forhold til udvikling af spillerne.

Udviklingsfilosofien for U10-U12 er aldersrelateret, men tager udgangspunkt i de relevante faktorer for talentudvikling.

Nedenfor er kendetegnene ved topcentrets træningsmiljø oplistet:

 


Kendetegn ved topcentrets træningsmiljø:

  •      Forventninger, glæde og tryghed, da disse værdier er essentielle for spillere i aldersgruppen U10-U12
  •      At udvikle 6 kategorier som koordination, basisteknik, basistaktik, mental, udviklingsstrategi og lifeskills
  •      At benytte læringscyklus til at gennemgå de fundamentale tekniske og taktiske områder ud fra en aldersrelateret metodik
  •      At stille udfordringer til den enkelte spiller, så alle spillere bliver mødt med passende krav
  •      At se den enkelte spiller som et unikt individ og møde spilleren med en         anerkendende tilgang
  •      Et miljø med glæde og trivsel
  •      At spillerne tør lave fejl for derigennem at dygtiggøre sig
  •      At spillerne opsøger feedback fra trænere og de andre spillere
  •      At den enkelte spillers udvikling er i fokus
  •      At sammenligninger, konkurrence og straf ikke er ønskværdige metoder

 


Udvælgelse af spillere til topcenter
 

Topcenter-projektet forudsætter identifikation af spillere med særlige forudsætninger, hvilket skal ske i et samarbejde mellem F.C. København og den enkelte partnerklub. F.C. København kommer med et udspil til relevante spillere fra partnerklubben, men talent-identifikation kræver et oplyst grundlag, hvorfor vi indbyder til dialog om potentielle spillere, så vi får alle relevante informationer om potentielle spillere.

 

Garanteret træningsperiode og statussamtaler

Spillerne på topcenter er garanteret minimum 12 måneders træning på topcenter.

Topcentret afholder statussamtaler med de enkelte spillere hver 6. måned for at give en tilbagemelding på spillerens udvikling, herunder styrker og forbedringsmuligheder. Der vil samtidig blive udarbejdet en skriftlig spillerprofil, som bliver udleveret i forbindelse med spillersamtalen. Der bliver også sendt en skriftlig spillerprofil til spillerens lokale klub, så de er bekendt med F.C. Københavns spilleranalyse af den enkelte spiller.

 

Partnerklubbens forpligtelser

Partnerklubben forventes at tage aktiv del i udvælgelse af spillere til topcenter og opfordre deres spillere til at deltage på topcentret. Partnerklubben er udelukkende forpligtet i 12-måneders perioder over for F.C. København, hvorefter partnerklubben og F.C. København starter drøftelser om eventuel forlængelse af partnerskabsaftalen. 

DBU har dikteret, at en partnerklub kun kan sende spillere til topcentre, som er arrangeret af samme klub. Partnerklubben kan således ikke sende spillere til flere forskellige topcentre, som er arrangeret af flere forskellige A-licens-klubber. Partnerklubbens valg af topcenter er bindende for klubbens medlemmer, hvorfor alle potentielle spillere i den pågældende klub skal deltage på topcentret, som er valgt af klubben.

 

Strategisk ledelse af topcenteret

I forbindelse med oprettelsen af topcenteret på Frederiksberg er der også blevet oprettet en styregruppe for projektet. Styregruppen er det øverste organ for topcenteret, og dens formål er at fastlægge en sportslig vision og model for topcenteret samt kontrollere at DBU’s regler for topcenteret bliver overholdt.

B.93, Hvidovre IF og F.C. København har alle medlemmer i styregruppen.

 

Fastholdelse af spillere i lokale klubber

Topcentertræning skal udelukkende ses som et træningstilbud til spillere med særlige forudsætninger, så sådanne spillere får yderligere kvalificeret træning uden et tidligt klubskifte. Det er en grundlæggende forudsætning for projektet, at de deltagende spillere bliver i deres lokale klubber under træningsforløbet på topcentreret.