Menu

FAQ - B1903's kontingentsystem

Fra februar 2017 fik B1903 gået over til et nyt system, som er DBU's officielle kontingentsystem i samarbejde med Clearhaus.

Den 20. februar 2017 blev der sendt en E-mail ud til alle ungdomsmedlemmer med et betalingslink. Fra 1. september 2017 kom alle senior og gammelmandsholdene med på den individuelle løsning. 

Fremadrettet vil man blive opkrævet 1. marts gældende for første halvår, og 1. september gældende for andet halvår.

 

Automatisk opkrævning via betalingskort.

Kontingentsystemet fungerer på samme måde, som man fx kender det fra fitnesscentre, TV2 play og mange velgørenhedsmedlemskaber etc., hvor man bliver automatisk opkrævet via sine kortoplysninger. Systemet kan dog ikke tage almindelige dankort. Det skal være visa, mastercard fx. 

Når man melder sig ind og betaler første gang, så opretter man sig samtidigt i abonnementsordningen med sit betalingskort til automatisk betaling af kontingent. Fremadrettet bliver så automatisk på sit kort den 1. marts og 1. september for aktive medlemmer og kun 1. marts for passive.

Er ens kort udgået eller spærret, så registrerer systemet det automatisk, når det forsøger at trække kontingentet på betalingsdagen, og istedet vil der så blive sendt en mail ud med et betalingslink, hvor man så kan oprette det nye kort, man benytter. Man kan også selv proaktivt ændre det på sin profil MitDBU under "Mine oplysninger" - "Mine abonnementer".  Men ellers modtager man som nævnt automatisk en mail, hvori man der er link til at oprette det nye kort.

Det kan også ske, at der ikke er økonomisk dækning på kortet til at trække beløbet eller ens kortudsteder af en anden årsag afviser betalingen. Der kan også i meget få tilfælde være et teknisk backend-problem hos ClearHaus, som gør, at kontingentet ikke kan blive trukket. I alle tilfælde, så vil man ligeledes automatisk få en mail i stedet for, hvor man så kan oprette sit kort igen eller et nyt kort.

Denne mail kommer automatisk til dig. Som medlem behøver du derfor ikke informere om, at du har skiftet kort. Systemet vil automatisk registrere det ved først kommende trækning, og derfra sende mail ud til dig, hvor du registrerer det nye kort. 

Når der er opkrævet på ens kort, så modtager man en kvitteringsmail. Dog fra opkrævningen i systemet til at pengene faktisk bliver trukket fra ens konto, kan der dog godt gå nogle dage. Det varierer fra bank til bank. Det vil sige, at man kan opleve at få en kvitteringsmail, selvom pengene først blive trukket fra banken fx to dage efter. 

 

Man skal aktivt melde sig ud.

Det er er vigtigt, at man husker at melde sig/sit barn ud hos B1903 (ved mail til b1903@b1903.dk) – ligesom det faktisk altid har været – hvis man ikke længere ønsker at være medlem af klubben. Hvis man ikke melder sig/sit barn aktivt ud, så fremstår man forsat som medlem, og der bliver således forsat trukket kontingent hvert halve år. Lige så snart man melder sig ud, så vil man ikke længere blive opkrævet for kontingent. Det er ens eget ansvar at melde sig ud. Det er ikke nok kun at sige det til træneren.

Som hjælp, hvis man har glemt at melde sig/sit barn ud, så er det også lagt ind, at en uge inden hver kontingentkørsel, så modtager man en reminder om, at der nu er kontingentkørsel, hvor man så kan nå at melde sig/sit barn ud, hvis man ikke har husket det. Den reminder fungerer også generelt til, at I ved, at nu bliver der hævet for kontingentet.

 

Vigtigt med opdateret mail.

Det er vigtigt, at man har en opdateret mail, så man kan få notifikationerne med, at der bliver kørt kontingentkørsel og få sendt ny betalingslink, såfremt man har skiftet kort eller det er blevet spærret af anden grund. Hvis man i fremtiden ændrer den, så kan det gøres på din/dit barns DBU-profil (som også er hans B1903-profil), som man fik login til via mail, da man meldte sig/sit barn ind i sin tid. Man logger ind i højre hjørne af hjemmesiden: www.dbu.dk (direkte link: MitDBU: https://mit.dbu.dk/Login.aspx?ReturnUrl=%2f ) . Alternativt kan man kontakte B1903’s kontor for hjælp, hvis man skifter mail.

 

Om det nye kontingentsystem

Kontingentsystemet er DBU’s kontingentsystem, i samarbejde med firmaet Clearhaus, og flere og flere klubber går nu over til denne løsning. Ens kortoplysninger vil hverken B1903 eller DBU få indsigt i. De kommer kun til at være i et sikret miljø hos Clearhaus, som skal leve op til de meget strenge regler, som der er på dette område.

B1903 er gået over til denne løsning for, at det skal være nemmere og mere automatiseret for både B1903, men også alle medlemmerne. Derfor har B1903 besluttet, at medlemmerne skal benytte denne ordning, så vi undgår tunge arbejdsgange med manuelle og individuelle aftaler om betaling, som ville give en større administrativ byrde for B1903 og også mulighed for større fejl.

Erfaringer andetsteds fra – og også B1903’s sigte - er, at medlemmerne oplever, at det er meget nemmere end tidligere. Samt at det frigør administrative ressourcer, og giver en højere succesrate i forbindelse med at få kontingentkroner indkrævet, og de ressourcer kan klubben så bruge på at gøre klubben endnu bedre for medlemmerne.

Det gebyr som Clearhaus pålægger for kortoverførslerne, 11, 56 kr., dækker B1903, og de bliver ikke pålagt medlemmet. 

Så vi håber at efter noget tilvænning, så vil alle parter synes, at det er en god løsning.