Menu

B1903 Støttefond

Om B1903’s Støttefond

B1903’s Støttefond kan søges af medlemmere i B1903 til træningslejre og turneringer i indlandet og udlandet. Derudover kan fonden også søges af B1903 til projekter og arrangementer i klubben.

 

Søg fonden

Ansøgningsfrister: 15. januar, 15. april og 15. september. Gå til ansøgningsskema ved linket HER

Såfremt man søger støtte til en træningslejr eller turnering (stævner, cups etc.) bedes ansøgningen sendes til sportschef Mads Agner Veng, mav@b1903.dk , til godkendelse af turneringen eller træningslejren, samt med formand Benny Olsen, benny.olsen@b1903.dk, som CC.

I ansøgningsskemaet skal alle deltagernavnene, som der søges støtte til anføres. 

 

Formålsparagraf:

§ 4 i Fundatsen

Fondens formål er at støtte de sportslige aktiviteter for medlemmer af Boldklubben 1903, f. eks. ved at yde tilskud til afholdelse af og medlemmernes deltagelse i sportslige arrangementer, herunder turneringer. Tilskud kan ydes på grundlag af til fondens bestyrelse fremsendte omkostningsbudgetter med angivelse af det eller de arrangementer.

 

Bestyrelsen i B1903's støttefond:

Benny Olsen, formand og B 1903s formand

Michael Rasmussen, advokat

Kim Valentin, finansiel indsigt

Birger Topp, medlem af B 1903

Michael Pedersen, medlem af B 1903

Gert Jensen, medlem af B 1903