Menu

Seneste om Corona

Opdateret 7. januar 

Der er ingen corona-restriktioner i B1903 p.t.. Det vil sige at omklædningsrum, styrkerum m.m. er åbent igen. Holdarrangementer i caféen er ligeledes muligt. Dog anbefaler vi, at man venter til efter januar, hvis det er muligt.

--------------

Opdateret 10. december

På baggrund af nye COVID-19-udmeldinger fra myndigheder, Gentofte Kommune og DIF, samt udvikling i smittetrykket lokalt har B1903 truffet følgende beslutning om benyttelse af anlægget fra 10. december og frem til 7. Januar:

Alle medlemmer er fortsat velkomne til at træne og spille kamp udendørs.

Omklædning skal ske hjemmefra (Eneste undtagelse er ved afvikling af kamp, hvor folk kan komme langvejs fra). Det vil sige, at ved almindelig træning skal man klæde om hjemmefra.

Indendørs træning i Dyssegårdshallen lukkes ned dags dato og indtil 7. januar (forventer at kunne starte op igen 8. januar). Ligeledes lukkes fysisk træning ned indendørs i styrkerummet fra dags dato indtil 3. januar.

Toiletterne i kælderen under cafeen for enden ad gangen ved omklædning 4-6 kan benyttes i perioden.

B1903’s julefrokost for træner/ledere udsættes til et arrangement i marts i stedet for.

Alle øvrige indendørs arrangementer, der var planlagt resten af året, bliver udsat. De børnehold der har aftalt med cafeen at holde arrangement ved at få deres bestilling (slikposer, kakao m.m.) to go ud på terrassen kan fortsat afholde deres ting. Men øvrige hold som har planlagt spisning/juleafslutning indenfor skal udskyde deres arrangement til det nye år.

B1903’s cafe har åbent som normalt i weekenden 11.-12. december og 18.-19. december til afvikling af de aftalte ”to go” – arrangementer, som omtalt oven over, og normal cafedrift i forbindelse med den træning og kamp der foregår i de to weekender (men altså ingen indendørs holdarrangementer).

 

 

------------------------------------

Opdateret 14. juni

Det er nu ikke længere et krav at benytte mundbind, når man er i B1903's klubhus eller cafe.

 

--------------------

Opdateret 21. maj

Klubhuset og omklædningsrum er åbnet igen. På omklædningsrummene hænger der nu sedler, hvor mange der må være. Klubhuset er ligeledes åbnet for møder og cafeen for arrangementer. Selvfølgelig ud fra både de indendørs retningslinjer, forsamlingsloft og afstandskrav som er gældende. 

Samtidigt er forsamlingsloftet udenfor nu 100 mennesker, hvilket gør det muligt med tilskuere til kampe.

------------

Opdateret 7. maj

Der er i skrivende stund forskellig info vedrørende benyttelse af omklædningsrum alt efter hvilken instans, man modtager info fra. DBU har åbnet op for omklædning i deres sidste skriv. Så det kan være, at der bliver lempet på regler for omklædning, men indtil vi er helt sikre, så holder vi os til det vi sidst har fået at vide af Gentofte kommune samt sidste melding fra kulturministeriet, og sådan som vi tror deres tekst skal tolkes som, indtil vi kan få det af- eller bekræftet. Forhåbentlig i næste uge har vi en helt sikker afklaring.

Det er p.t. ikke muligt at få en endelig afklaring, da de forskellige instanser har lange svartider i øjeblikket grundet mange henvendelser

 

--------------------

Opdateret 6. maj.

Caféen er genåbnet.

Det bliver nu muligt at benytte caféen igen og terrassen foran. Dog skal man overholde retningslinjerne om antal mennesker, samt at man skal benytte mundbind og fremvise coronapas. 

Åbnet igen for mødeaktiviteter i klubben.

Der må igen afholdes møder i klubben. Dog er kravet, at alle mødedeltagere skal fremvise coronapas for at kunne deltage i mødet, samt at afstandskravet på minimum 1 meter til hinanden bliver overholdt. Den ansvarlige for mødet har ansvaret for at sikre, at alle har coronapas.

Omklædningsrum fortsat lukket.

Regler om omklædningsrum er uforandret. Toiletterne i kælderen er fortsat åbne, og man må fortsat gå ind og hente materialer til sin træning/kamp. 

 

Tilskuere til kamp

Det udendørs forsamlingsforbud er løftet til 75. Det betyder, at der kan komme lidt flere tilskuere til kamp. Hvis forsamlingsloftet skrider, så kan en corona-vejleder fra klubben bede tilskuerne om gå uden for hegnet. Tilskuere til kampe er velkomne til at besøge klubbens cafe.

 

Tilskuere til træning

Vi må fortsat ingen tilskuere være til den almindelige træning nede ved banerne, da vi er flere mennesker på en træningsdag end til en kampdag, selvom forsamlingsloftet er hævet. Dog er caféen genåbnet med denne fase, og man er som forældre velkommen til at besøge caféen, mens man venter på sit barns træning. Og som medlem kan man også før eller efter træning gå i caféen eller på terrassen foran og spise eller drikke en øl/vand etc.. Man kan også se træningen ved at stå ude på den anden side af hegnet.

 

Smitten stiger i Gentofte kommune.

Gentofte kommune har meldt ud, at smitten er steget hurtigt den sidste uge i kommunen og flere sogne er i risiko for at blive lukket ned. Der opfordres til at blive testet hyppigt.

-------------

Opdateret 4. maj.

På baggrund af gårsdagens forhandlinger afventer vi specifikationer fra kulturministeriet, Gentofte kommune og DBU om de nærmere retningslinjer fra 6. maj af. Indtil da er det stadig opdatering fra 21. april og retningslinjer beskrevet der, som er de gældende.

Vi forventer dog, at vi har en opdatering klar 6. eller 7. maj, alt efter hvornår diverse info kommer til os.

 

-----------------

Opdateret 21. april.

B9103's retningslinjer, baseret på DBU, kulturministeriet og Gentofte kommune, er som følgende:

 

Klubhuset er fortsat lukket.

Det vil sige, fortsat ingen adgang til klubhusets omklædningsrum, styrkerum, mødelokaler m.m.. Det gælder fortsat for både spillere og trænere.

Det er fortsat tilladt at bruge de to toiletter i kælderen under caféen, samt det er tilladt at gå ind i sit materialebur og hente bolde og udstyr til sin træning/kamp.

Eneste undtagelse for brug af omklædningsrum er for klubbens 70+ hold, der træner mandag og fredag morgen. Udover det er alle omklædningsrum lukket.

 

Tilskuere til kampe.

Da forsamlingsloftet udendørs er sat op til 50 udendørs, også for ikke-udøvende af idræt, så er det nu muligt med et begrænset antal tilskuere. Det vil sige nu, at spiller man en kamp, hvor spillere, trænere, holdledere og dommer tilsammen udgør fx 35 personer, så må der til den specifikke kamp være 15 tilskuere.

B1903 gør det således:

3-mandsstævner, som er fire hold. Her må hvert hold tilsammen maks medbringe 12 personer (alt inklusivt; spillere, trænere, forældre/tilskuere)

5-mandsstævner, som er fire hold, der må hvert hold tilsammen maks medbringe 12 personer (alt inklusivt; spillere, trænere, forældre/tilskuere)

7/8-mandskampe, som er to hold. Her må hvert hold maks medbringe 24 personer (alt inklusivt; spillere, trænere, forældre/tilskuere)

11-mandskampe, som er to hold. Her må hvert hold maks medbringe 24 personer (alt inklusivt; spilere, trænere forældre/tilskuere)

I forbindelse med B1903’s 1. senior-kampe i Københavnsserien, så må hvert hold maks med bringe 23 personer (alt inklusivt; spillere, trænere, forældre/tilskuere). Forskellen ved disse kampe er, at der kommer tre dommere.

Herudover er der også indregnet, at der til kampen kan komme en corona-vejleder fra klubben forbi.

Såfremt det viser sig for svært at styre med tilskuere, så kan det være, at B1903 efterfølgende selv lukker ned for muligheden.

 

Ingen tilskuere til træning.

Til træning i B1903 er det forsat ikke tilladt med tilskuere/forældre, da forsamlingsloftet forsat er for lavt til, at det vil kunne lade sig gøre, da spillere og trænere udgør stort set alle 50.

 

Caféen.

Caféen forbliver lukket også i denne fase grundet kompleksiteterne og begrænsningerne omkring corona-restriktionerne, forsamlingsloft og klubhusets fortsatte nedlukning. Vi sigter i stedet efter, at caféen lukker op i næste fase 6. maj, hvor der måske også kan komme mere oplukning af klubhuset til den tid. Det bliver der informeret om til den tid, når vi kender de specifikke retningslinjer efter 6. maj.

 

Ekstraordinært

Grundet større VVS-renovering, så bliver der lukket for vandet fra fredag den 23. april kl. 17 til mandag morgen den 26. april, kl. 08.00. Det vil sige, at ALLE klubbens toiletter er lukket i den periode, altså hele weekenden. Der bliver opstillet et festival-toilet. Men det ikke muligt at få vand til fx vanddunke, så man skal have vand med hjemmefra.

 

 

-----------------

Opdateret pr. 20. april

Status er at klubhuset fortsat er lukket ned på ubestemt tid. Det indbefatter fortsat omklædningsrum, mødelokaler, fitnessrum m.m.. Dertil gælder det fortsat, at der ikke må være tilskuere på anlægget.

DBU afventer myndighederne, før at de opdaterer deres Corona-protokol, og vi afventer ligeledes også Gentofte kommune om, hvorvidt der sker ændringer på klubhus og tilskuere området eller om det først bliver i næste fase.

Indtil da, så hedder det fortsat lukket klubhuset og ingen tilskuere.

 

-----------------

Opdateret pr. 16. april

På baggrund af pressemødet 15. april afventer vi specifikationer for vores område.

Første melding fra Gentofte kommune, dags dato 16. april, er, at det fortsat ikke er tilladt med tilskuere i breddeidræt, samt at der forsat ikke er åbnet for omklædningsrum og klubhus. Det er uvist p.t. hvilken fase det kommer med i.

Vi regner med, at der kommer nærmere info mandag den 19. april. 

 

--------------------

Opdateret 22. marts

Fra mandag den 22. marts er der lavet undtagelse i forsamlingsforbuddet på 50 personer i udendørsidrætten. Det betyder, at der igen kan spilles kampe med udskiftere, dommere og trænere. Således kan den officielle  turnering spilles. Det betyder også, at man kan træne i grupper af op til 50.

Det gælder dog stadigt, at B1903's klubhus; herunder omklædningsrum, mødelokale, styrkerum, cafe med mere er lukket for adgang. Kun de to toiletter i kælderen under terrassen er åben for brug. Det gælder både spillere og trænere. Hvornår klubhuset må åbnes igen er fortsat uvis, men det bliver kommunikeret ud, når det sker. 

Der er forsat heller ikke adgang for tilskuere/forældre til træning og kampe. Kun udøvende spillere, trænere, holdledere og andet personel omkring et holds træning og kamp.

Kun klubbens fastansatte må benytte klubhuset, da det er deres arbejdsplads, og derved hører under de regler, der er på det område.

-----------------------

Opdateret 26. februar

På pressemødet den 24. februar kom der en glædelig undtagelse for forsamlingsforbuddet i udendørsidrætten på 25 personer. Det betyder, at vi fra den 1. marts må træne i grupper med op til 25 personer (inkl. træner) i officielt klub-regi. Således er det nu muligt at få alle medlemmer til træning igen. 

En tilrettet corona-træningsplan gældende fra 1. marts er lavet og sendt ud til trænerne sammen med tilhørende opdateret info om retningslinjer m.m.

Klubhuset er stadig lukket indtil 6. april. Det vil også sige caféen, omklædningsrum, styrkerum m.m.. De må således stadig ikke benyttes, og omklædning/bad sker derhjemme (det gælder både spillere og trænere). En træner må gerne gå ind i sit materialebur og hente bolde m.m.

Caféen kører fortsat med take away. Se caféens facebook-side HER

Fortsat ingen tilskuere og/eller forældre på anlægget.

Man må godt spille kampe, men aktiviteten med spillere, udskiftere, dommere, trænere må ikke overskride 25 personer samlet. Kun aktive udøvende i forbindelse med aktiviteten tæller med i det udvidede forsamlingsloft på 25.

De to toiletter i kælderen er fortsat de to toiletter, der må benyttes. Adgang via trappen ned under terrassen.

(B1903 orienterer sig løbende mod DBU og Gentofte kommune, og B1903's retningslinjer baserer sig på retningslinjer herfra)

 

 

---------------------------

Opdateret 24. februar

På baggrund af dagens pressemøde vil det igen være muligt for træning til alle medlemmer igen fra 1. marts. B1903 afventer info fra DBU og Gentofte kommune og på baggrund af det, vil B1903 skrive ud til trænerne seneste den 26. februar med samlet info; herunder træningsplan, afklaring på hvorvidt man må spille træningskampe, evt. test-krav, øvrige forholdsregler m.m.

DBU siger på deres hjemmeside: "Efter dagens pressemøde er fodboldklubberne dog fortsat nødt til at væbne sig med lidt tålmodighed. Vi skal først have retningslinjerne fra Kulturministeriet, som beskriver, hvordan den udendørs foreningsidræt må lave aktiviteter i den kommende tid, og herefter kan protokollen for Fodboldens Corona-regler opdateres. Først med den i hånden kan fodboldklubberne vide, hvordan de kan planlægge deres aktiviteter".

 

---------------------

Opdateret 2. februar.

B1903's udendørsanlæg er fortsat åbent og kører med træning i grupper af fem. Se den gældende træningsplan frem til 1. marts HER

I øjeblikket træner U11-U19 og 1. senior. De mindste årgange er vurderet af B1903 til at være for små til at kunne træne under de nuværende restriktioner og setup.

Det gælder stadig at klubhuset er lukket ned, herunder altså også omklædningsgrum, styrkelokale og andet. 

Kun de to toiletter i kælderen, forenden af omklædningsrummene, er åbent. Til brug for dem der træner.

Hvis der er hold, der p.t. ikke træner, men gerne vil starte op med 5-mandstræning, så kan de kontakte klubben om at starte op igen. 

---------------------

Opdateret 20. januar.

Den 19. januar meddelte Gentofte kommune, at grundet faldende smittetal i kommunen, så åbner de igen op for udendørsanlæggene. Dog stadig ud fra de nationale retningslinjer med maksimalt fem i samme gruppe.

B1903 har sendt info ud til trænerne for U6-U15 omkring muligheder for særtræning under disse restriktioner med maks fem i hver gruppe. U17, U19 og senior-trænerne bliver kontaktet i løbet af onsdagen. Sekunda-senior hold og gammelmandshold er også velkomne til at træne i 5-mandsgrupper. 

Således kan der i B1903 igen trænes, men det skal ske ud fra de særlige træningsplaner, der er sendt ud til trænerne. Samt med de særlige regler omkring, at ikke må skifte 5-mandsgruppe fra gang til gang. 

Gentofte kommune understreger, at såfremt retningslinjerne ikke bliver overholdt - som de erfarede skete nogle gange i foråret - så kan anlæggene blive lukket igen. Samt også hvis smittetallet stiger igen. 

Det er op til trænerne på de forskellige hold til at vurdere, om det giver mening for deres hold/årgang, i samråd med de sportslige ansatte. Måden træningen er sat op er afstemt med DBU og Corona-protokollen, og særligt forsamlingslofttet på fem personer.

 

-----------------------

Opdateret 15. januar.

På baggrund af restriktionerne, bl.a. på forsamlingsforbuddet, og Gentofte kommunes fortsatte nedlukning af indendørs og udendørs idrætsanlæg, så er B1903 lukket ned indtil 8. februar. B1903's anlæg må således ikke benyttes

Gentofte kommune oplyser, at den engelske variant af Corona den 15. januar er ankommet til Gentofte kommune.

Flere andre kommuner er også gået den vej, således er Rudersdal, Frederiksberg, Furesø og Glostrup også lukket. I Gladsaxe, Lyngby og København er der åbent for aktiviteter for op til fem personer, men mange klubber i de kommuner har valgt selv at lukke.

 

--------------

Opdateret 2. januar.

Der er lavet træningsplaner for uge 1 og 2, som også fortsætter efter uge 2, såfremt restriktionerne bliver forlænget. Disse er sendt ud til trænerne. Det er frit op til det enkelte hold, om de vil træne under disse forhold, da der kan forskellige forhold, der gør sig gældende på de forskellige hold. Men alle hold, bortset fra U5, som træner indendørs, har muligheden for at træne, hvis de ønsker.

Ellers gælder følgende stadig: 

Træning i grupper af 10, hvor træneren er inklusiv de 10.
Klubhuset og Cafeen er lukket ned, så stadig ingen holdmøder eller arrangementer
Omklædningsrum er lukket. Man skal komme omklædt.
De eneste toiletter der må bruges er de to nedenunder cafeen, indgang under terrassen.
Ingen tilskuere/forældre til træning. Kun udøvende spillere/trænere/holdledere 

 

-------------

Opdateret 30. dec.

På baggrund af pressemødet den 29. december, hvor restriktionerne blev forlænget til 17. januar, vil B1903 kommunikere bl.a. træningsplan ud til trænerne senest 2. januar. Disse træningsplaner er gældende fra 4. januar. Som udgangspunkt betyder det, at vi kan fortsætte, som vi gjorde i december. Der vil blive lavet en træningsplan, hvor alle hold inkluderet, også de hold som i december ikke ønskede at træne.

Med mindre andet bliver meldt ud fx på baggrund af udmeldinger fra Gentofte kommune, så er forholdene frem til 17. januar således fortsat, at man kan træne i de 9-mandsgrupper+1 træner, som man bliver placeret i af ens træner. Man skal stadig komme omklædt hjemmefra, og det gælder stadig, at man ikke må benytte klubhuset, som er lukket ned. Dvs. ingen holdmøder eller andet. Cafeen er fortsat lukket ned. Styrkelokalet er fortsat lukket ned og omklædningsrummene er fortsat lukket ned. 

-----------------

Opdateret 18. dec.

B1903 er lukket ned i uge 52 og 53.

B1903 planlægger at kommunikerer ud på baggrund af det pressemøde, der formentlig kommer omkring 2. januar, hvor visse restriktioner udløber eller evt. bliver forlænget.

----------------

Opdateret 7. dec.

På baggrund af pressemødet i statsministeriet i dag har Gentofte kommune suppleret med, at de fortsat holder udendørs idrætten åben. Det vil sige, at de hold i B1903 som ikke er gået tidligt på juleferie, gerne må træne ud fra de retningslinjer og tilrettet træningsplan, som de fik tilsendt 2. december. Samt som er beskrevet nedenfor i opdateringen fra 4. december. 

---------------------------------

Opdateret 4. dec.

På baggrund af info fra DBU, DIF og Gentofte kommune har B1903 taget de nuværende forholdsregler.

De hold som ønsker at fortsætte med træningen under de nye restriktioner må gerne det, og de hold der ønsker at indstille træningen og gå på juleferie må også gerne det. Klubben bakker trænerne op i begge beslutninger. Der er lavet ny træningsplan frem til jul med hensyn til de nye restriktioner. Disse er sendt ud til trænerne.

Future er aflyst resten af 2020. 

Med hensyn til kamp, så har B1903 valgt at aflyse alle kampe og stævner for B1903 med det samme, også dem der ligger før 7. december.

Styrkerummet og omklædningsrummene er lukket til og med 2. januar.

Alle holdarrangementer er aflyst og cafeen er lukket. Det er dog muligt at købe take away. 

Vi forventer et nyt pressemøde mellem jul og nytår, og på baggrund af det vil B1903 opdatere deres forholdsregler. 

-------------

Opdateret 1. dec.

Pr. 7. december bliver forsamlingsloftet for børn og unge op til 21 år ved ved idræts- og foreningsaktiviteter sat ned til 10 i Gentofte kommune. Dette får indflydelse på træning og kampe i B1903. B1903 afventer nærmere info fra DBU og Gentofte kommune og B1903 forventer at kommunikere ud til medlemmer og trænere i løbet af 2. december.

 

----------------

Opdateret 20. november.

Forsamlingsloftet er blevet forlænget til 13. december. Det har konsekvenser for senior-kampene, som allerede var udsat. 1. seniors kampe bliver nu rykket til 2021, mens de øvrige seniorholds resterende kampe fra efterårsturneringen permanent er aflyst. Trænerne har fået direkte besked.

Det vil sige, at restriktioner, som har kørt indtil da om nedlukning af omklædningsrum og særlige forhold ved træning, også er forlænget til 13. december.

-----------------

Opdateret 12. november.

På baggrund af at Gentofte kommune har oplevet, at hjemsendte børn kommer i Fritidslivet og senere bliver testet positive og dermed er kommet til at smitte holdkammerater har de 12. november sendt nedenstående reminder ud til fritidslivet.

Myndighederne anbefaler, at elever der er hjemsendt fra skole, også bliver hjemme fra fritidslivet (idrætsforeningen, spejdergruppen, musikskolen eller lignende). Det samme gælder sociale arrangementer, tandplejen og andre steder, hvor der kan være tæt kontakt med andre.

Et vigtigt led i forsøget på at forebygge og inddæmme smitten er at begrænse kontakten med andre, hvis man er smittet eller har været i kontakt med en smittet. 

 

--------------------

Opdateret 4. november.

Set i lyset af at en række skoler i kommunen hjemsender klasser, så husk at går man/sit barn på gymnasium eller i en skole, hvor man er blevet hjemsendt grundet mistanke om Corona, med besked på at man skal testes, så kan man ikke deltage i fodboldtræningen før, man har fået negativt svar på testen. Det samme gælder trænere, som bliver hjemsendt fra arbejde eller studie.

--------------------

Opdateret 25. oktober.

De nye restriktioner, særligt forsamlingsloftet på 10 personer, fra 26. oktober - 22. november får nedenstående betydning i B1903.

Betydning i praksis for børn og unge under 21 år.

Børn og unge under 21 år har fået en dispensation fra forsamlingsforbuddet, når det gælder foreningslivet, så de fortsat må være 50 forsamlet (inkl. træner). Derfor følger træning for børn og unge under 21 år de hidtidige retningslinjer, og kan således træne videre, som de har gjort indtil nu. Kampe og stævner for børn og ungdomshold kan også fortsat blive afviklet. 

Betydning i praksis for voksne over 21 år.
For personer over 21 år, er det nu kun tilladt at være 10 personer i samme område, indendørs såvel som udendørs. DBU skriver, at det i praksis betyder, at samtlige kampaktiviteter for voksenidrætten i holdsportsgrenene ikke kan afvikles fra på mandag den 26. oktober.
Det vil sige, at alle kampe for senior og senior+, der ellers skulle været afviklet i de næste fire uger, bliver enten aflyst eller udsat. Når DBU er blevet afklaret omkring nye datoer for de officielle turneringskampe, samt hvad der kommer til at ske med vinterboldskampene (DBU’s træningsturnering); om de bliver udsat eller helt aflyst, så får trænerne det at vide. Andre træningskampe i perioden aflyses og trænerne bliver kontaktet omkring potentielle alternativer i fremtiden. 
Det er dog muligt at træne, blot må man ikke være mere end 10 involveret i samme aktivitet og man må ikke bytte gruppe undervejs i træningen. De hold hvor der er spillere på 21 år eller ældre bliver træningen således påvirket. Det vil sige for 1., 2., 3., 4., 6., 7., 8., 9. senior, samt senior+ holdene bliver træningen påvirket. DBU er ikke færdige med en opdatering af deres Corona-protokol, omkring hvordan forholdene for træning skal se ud, endnu. De forventer, at den er opdateret i starten af uge 44. Om DBU når det i morgen eller ej, så vil B1903 under alle omstændigheder kommunikere ud i morgen til til de påvirkede senior-hold, hvordan de skal forholde sig til mandagens træning, og hvad de eventuelt kan gøre. 

Ingen tilskuere eller forældre

Gentofte kommune skriver, at forsamlingsforbuddet på 10 personer gør det nødvendigt at reducere antallet af forældre til udendørs træning eller kampe til maksimalt 10 personer. Da der er stor risiko - samt også erfaring - for at tilskuere og forældre går mellem banerne, og på den måde “binder” grupperne sammen til en stor gruppe, som går over forsamlingsloftet i antal, samt at det er vanskeligt at håndhæve, at der kun er 10 af gangen, er reglerne som følgende i B1903 (hvilket bakkes op af Gentofte kommune): Ingen tilskuere eller forældre på anlægget overhovedet (dvs. banerne, terrassen m.m.), men kun aktive udøvende spillere og trænere. B1903 laver dog en undtagelse med U5 og U6 træningen, når de træner udendørs. I disse årgange bliver man ramt allerhårdest af restriktionerne omkring ingen forældre, så derfor tillader B1903 her op til 10 forældre fra U5 og U6 på et særligt område. Når U5 og U6 træner indendørs er der nogle andre regler. Børneleder Thomas Brando tager kontakt til de årgangsansvarlige for U5 og U6 omkring deres situation. 


Klubhuset er lukket.

Grundet forsamlingsloft på 10 og at man nu skal bære mundbind indenfor i B1903 og at vi deler bygning med en fritidsinstitution, så har B1903 valgt at lukke klubhuset og omklædningsrummene for medlemmer ned. Dette opfordres der også til fra Gentofte kommunes side. B1903 laver dog en undtagelse med B1903-trænere, der har behov for et omklædningsrum, og de må således godt benytte det. Så længe restriktionerne omkring mundbind i klubhuset og antal personer overholdes. Toiletterne i kælderen under caféen, som kan tilgås ved at gå ned under terrassen og ind, vil være dem, der kan benyttes i perioden for medlemmerne.

Caféen.
Caféen vil, indtil 22. november, være lukket. Caféen vil dog fortsat have åbent for lukkede arrangement (med de gældende restriktioner for caféer in mente), samt at det vil blive muligt at bestille take away. Kontaktinfo og link til caféens facebook findes her: http://b1903.dk/cafe/

Opfordring. 
Husk at vi bliver nødt til at hjælpe hinanden lidt her. B1903 har hverken mulighed for - eller lyst - til at gå og være kontrollører 24 timer i døgnet, så derfor bedes alle om at respektere det, der bliver meldt ud fra klubbens side.

 

 

 

---------------------